روزنامه ورزشی گل،یک روزنامه ورزشی چاپ تهران است. این روزنامه در سال ۱۳۸۴ توسط نعمت‌الله شهبازی به عنوان مدیر مسئول و مجید کوهستانی به عنوان سردبیر پایه ‌ریزی شد که تا کنون بیشتر از ۳۵۰۰ شماره از آن منتشر شده‌است. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان تا کنون جزء بیست روزنامه برتر کشور بوده‌است.

الفبایت یک استارآپ نوپا و خلاق است که در سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد. الفبایت با شعار الفبای بهترین ها در نظر دارد تا بهترین خدمات را در حوزه تکنولوژی و IT به شما ارائه دهد.

پایگاه اطلاع رسانی و وب سایت خبری – تحلیلی هواداران استقلال تهران با اهداف ذیل طراحی و راه اندازی شده است :1.اطلاع رسانی جامع، شفاف و مستقل
2.توسعه فرهنگ هواداری استقلال و ارتقاء سطح آگاهی هواداران استقلال
3.ایجاد ارتباط دو سویه با هواداران با هدف اخذ پیشنهادات ، انتقادات و شکایات آنان و انعکاس آنها
4.حمایت و پشتیبانی از منافع مالی و معنوی باشگاه استقلال

ابر نئور با نیروهای متخصص و کارآموزده از کسب و کارها پشتیبانی می‌کند تا با کمترین نگرانی به توسعه بیزینس خود بپردازید و نگران زیرساخت بیزینس خود نباشید.

روزنامه ورزشی گل،یک روزنامه ورزشی چاپ تهران است. این روزنامه در سال ۱۳۸۴ توسط نعمت‌الله شهبازی به عنوان مدیر مسئول و مجید کوهستانی به عنوان سردبیر پایه ‌ریزی شد که تا کنون بیشتر از ۳۵۰۰ شماره از آن منتشر شده‌است. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان تا کنون جزء بیست روزنامه برتر کشور بوده‌است.

الفبایت یک استارآپ نوپا و خلاق است که در سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد. الفبایت با شعار الفبای بهترین ها در نظر دارد تا بهترین خدمات را در حوزه تکنولوژی و IT به شما ارائه دهد.

پایگاه اطلاع رسانی و وب سایت خبری – تحلیلی هواداران استقلال تهران با اهداف ذیل طراحی و راه اندازی شده است: 1.اطلاع رسانی جامع، شفاف و مستقل
2.توسعه فرهنگ هواداری استقلال و ارتقاء سطح آگاهی هواداران استقلال
3.ایجاد ارتباط دو سویه با هواداران با هدف اخذ پیشنهادات ، انتقادات و شکایات آنان و انعکاس آنها
4.حمایت و پشتیبانی از منافع مالی و معنوی باشگاه استقلال

ابر نئور با نیروهای متخصص و کارآموزده از کسب و کارها پشتیبانی می‌کند تا با کمترین نگرانی به توسعه بیزینس خود بپردازید و نگران زیرساخت بیزینس خود نباشید.